Willem Waanders heeft een legaat aan de gemeente Deventer nagelaten met als doel het geld te besteden aan de verfraaiing van het Worpplantsoen. Vanuit de werkgroep Waanders zijn sinds 2015 al meerdere projecten, naar de ideeën van Worpbewoners, gerealiseerd. Voorbeelden zijn: de natuurspeelplaats Woeste Willem, het schelpenpad op de dijk, beplanting bloembollen en een mozaïekbank. Er staat nog één, waarschijnlijk laatste, project op stapel: een permanent kunstwerk in het park.

Initiatief

Op initiatief van Ton Geldermans is er een commissie samengesteld bestaande uit 3 Worpbewoners, een vertegenwoordiger van de werkgroep Waanders, het Kunstenlab en de gemeente. Deze commissie werkt momenteel aan het realiseren van een permanent kunstwerk in het park. Het object zal specifiek van toepassing zijn op het Worpplantsoen en moet aansluiten bij de natuur, de bomen en water. Verder moet het werk vooral verrassend blijven voor met name de vele vaste gebruikers van het park.

3 kunstenaars

Er zijn 3 kunstenaars geselecteerd die de opdracht hebben gekregen om een schetsontwerp te maken. Begin november is een aantal betrokken Worpbewoners uitgenodigd om hun voorkeur uit te spreken over de ontwerpschetsen. De commissie zal vervolgens een definitieve keuze maken. De geselecteerde kunstenaar werkt een definitief ontwerp uit. Het resultaat wordt gepresenteerd op een informatieavond voor alle bewoners van de Worp en andere betrokken partijen bij het Worpplantsoen.

IJsselbiënnale 2020

Het streven is om het werk volgend jaar juni, wanneer de IJsselbiënnale in 2020 doorgang vindt, op te leveren tijdens de IJsselbiënnale waarbij het deel gaat uitmaken van de kunstroute.