Wijk en Speeltuinvereniging de Hoven

Binnen de wijk de Hoven neemt de Wijk- en Speeltuinvereniging (WSV) de Hoven een centrale plaats in. De vereniging is opgebouwd uit tal van werkgroepen die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor alle activiteiten voor jong en oud en het beheer van de speeltuin en het wijkgebouw ‘t Hovenhuus.

In juni 2009 bestond de WSV 30 jaar. Dit is gevierd met een groot feest voor alle inwoners van de wijk De Hoven. In 1979 is de WSV ontstaan uit een fusie van Ontspanningsvereniging De Hoven (1945) en Speeltuinvereniging De Hoven (1949). De wijk De Hoven kent dus eigenlijk al meer dan 70 jaar een vereniging die tal van activiteiten organiseert voor bewoners van de wijk.

Structuur

De organisatiestructuur kent een aantal clusters waarbij het clusterhoofd zitting heeft in het Algemeen Bestuur. Het Algemeen Bestuur bestaat verder uit het Dagelijks Bestuur aangevuld met twee algemene bestuursleden. Het Bestuur vergadert iedere maand.

Het bestuur kan versterking gebruiken. Heb je interesse, of wil je een keer meekijken wat het bestuur doet? Neem dan contact op met info@wsvdehoven.nl.