Administratie en Financiën

Dit cluster verzorgt de volledige boekhouding, de ledenadministratie, de facturering van de activiteiten en de verhuur. Een groep van 7 personen draagt zorg voor hiervoor genoemde handelingen. Met dank aan deze groep komt het financieel jaarverslag, de jaarbegroting en de subsidieverantwoording tot stand.

Kasinfo

Voor het declareren van gemaakte kosten t.b.v. WSV de Hoven: iedere 1e dinsdag van de maand van 20.00 uur – 20.30 uur in ’t Hovenhuus.