Algemeen beheer

De wijk- en speeltuinvereniging heeft een speeltuin en een wijkgebouw. Het wijkgebouw ‘t Hovenhuus is gebouwd in 1996. De speeltuin is dagelijks geopend van 9.00 tot 18.45 uur. Het Hovenhuus is geopend van 09.00 uur tot einde van de activiteiten.
Dagelijks wordt het wijkgebouw beheert door een enthousiaste vrijwilliger en een gesubsidieerde kracht van Sallcon Werktalent.
Het schilderwerk vindt gefaseerd plaats. In een periode van 5 jaar wordt de hele buitenzijde van het wijkgebouw weer voorzien zijn van een nieuwe verflaag. Elk jaar voert de schilder een deel van de werkzaamheden uit. Verder zijn dit jaar alle binnendeuren (23 stuks) geschilderd. Daarnaast is van het zomer het plan gerealiseerd om het houtwerk en de ramen te vervangen, met handhaving van de oude stijl van het gebouw.

Bij bouwkundige veranderingen dient rekenschap gehouden te worden met het multifunctionele karakter van het gebouw. Dit is onafhankelijk van de huurder. De WSV is wel bereid om met de huurders mee te denken in oplossingen. Zo zijn er aanpassingen uitgevoerd, o.a. in de vorm van het plaatsen van een wastafel in de bestuurskamer, naar aanleiding van wensen/eisen van Carinova.
De WSV beschikt sinds dit seizoen over een eigen waterput. De waterput bestaat uit een buis tot ongeveer 10 meter onder de grond. Door middel van een pomp kan hier grondwater worden opgepompt om bijvoorbeeld het groen in de speeltuin weer enige glans te geven en andere zomerse wateractiviteiten. In vriestijden zal het grondwater gebruikt worden om de ijsbaan te vullen. In het grondwater zijn geen verontreinigingen aangetoond.

Het onderhoud aan het grasveld is de afgelopen jaar minimaal geweest. Hier is verandering in aan-gebracht. De stevige en diepgewortelde grasmat is verbeterd door het egaliseren en vegen van het veld, waarna de zoden nog licht zijn ingezaaid. Daarnaast is de afwatering in beide doelgebieden verbeterd door het aanbrengen van verticale drainage. De doelgebieden zijn ook voorzien van nieuw zand. Bij een deel van de werkzaamheden is de jeugd actief betrokken geweest, in samenwerking met v.v. Activia en Raster.