Secretariaat

Het secretariaat wordt bemand door de secretaris en een vrijwilliger. Het verwerken van de post en het archiveren zijn de hoofdactiviteiten.