Aanmeldformulier

  Kind(eren)
  Opmerking

  Ik wil mij graag als vrijwilliger aanmelden

  Akkoord Privacy Statement
  De gegevens zoals vermeld op dit aanmeldformulier worden opgenomen in het ledenbestand van de vereniging.
  Hoe de gegevens van de leden worden vastgelegd en waarvoor ze worden gebruikt, is vastgelegd in onze
  privacyverklaring die u kunt vinden op onze website www.wsvdehoven.nl. Door het aanvragen van het
  lidmaatschap geeft u aan de verklaring gelezen te hebben en akkoord te zijn met de inhoud.