Lid worden

Nog geen lid van onze Wijk- en Speeltuinvereniging De Hoven? Door het aanmeldingsformulier lidmaatschap en machtigingsformulier activiteiten en/of lidmaatschap te downloaden en ingevuld in te leveren in ‘t Hovenhuus (of te mailen naar info@wsvdehoven.nl) regelt u het lidmaatschap. Als lid van de WSV steunt u uiteraard de vereniging, maar het biedt u ook voordelen. Zo krijgt u korting op de diverse activiteiten die we organiseren en worden uw kinderen uitgenodigd voor het jaarlijkse Sinterklaasfeest en het Huttenkamp.

Prijzen lidmaatschap 2023-2024 (per jaar)

Alleenstaanden € 12,50
Eenoudergezin € 17,00
Tweepersoonshuishouden € 17,00
Gezin met thuiswonende kind(eren) € 22,00

Aanmeldingsformulier lidmaatschap plus het bijbehorend machtigingsformulier activiteiten en/of lidmaatschap.

Aanmelding activiteiten

Met het aanmeldingsformulier activiteiten kunt u zichzelf of een van uw kinderen aanmelden voor de activiteiten van WSV de Hoven. Wij willen u verzoeken hierbij ook het machtigingsformulier activiteiten en/of lidmaatschap in te vullen.

Wijziging/opzegging

Mocht u wijzigingen willen doorgeven vanwege gezinsuitbreiding of verhuizing, dan kunt u het wijzigingsformulier gebruiken. Ook voor opzegging van het lidmaatschap kunt u dit formulier gebruiken.