De Hovenhier

Wijkkrant de Hovenhier is een uitgave van de WSV De Hoven en verschijnt 2 x per jaar. De Hovenhier wordt huis aan huis bezorgd door 15 vrijwilligers op de Hoven, Steenenkamer, Vermeersweg en bij enkele gemeentelijke instanties. De oplage is ongeveer 1200 exemplaren.

De werkgroepen van WSV zijn verdeeld over de redactieleden. Kopij of een advertentie bij voorkeur per mail sturen naar: redactie@wsvdehoven.nl

 

Redactieleden
Angelique Mulder
Elize van Keken
Anita Barkel
Roelie Zanting
Chantal de Groote

Nieuwe redactieleden  zijn altijd welkom!
Mailadres: hovenhier@gmail.com

Hieronder kun je de pdf-versies van de laatste Hovenhiers aanklikken:

Hovenhier voorjaar 2024

Hovenhier najaar 2023

Hovenhier voorjaar 2023

Hovenhier najaar 2022

Hovenhier voorjaar 2022

Hovenhier najaar 2021

Hovenhier voorjaar 2021

Hovenhier najaar 2020

Hovenhier voorjaar 2020

Hovenhier najaar 2019

Hovenhier voorjaar 2019

Hovenhier najaar 2018

Hovenhier april 2018

Hovenhier oktober 2017

Hovenhier april 2017

Hovenhier oktober 2016

Hovenhier april 2016

Hovenhier oktober 2015

Hovenhier april 2015

Hovenhier 37 Jaargang nr. 3 september 2014

Hovenhier 37 Jaargang nr. 2 april 2014

Hovenhier 36 Jaargang nr. 1 november 2013

Hovenhier 36 Jaargang nr. 2 maart 2013

Hovenhier 36 Jaargang nr. 1 november 2012

35 Jaargang nr. 3 juni 2012

35 Jaargang nr. 2 februari 2012

35 Jaargang nr. 1_november 2011

34 Jaargang nr. 4  augustus 2011

34 Jaargang nr. 2  februari 2011

34_Jaargang_nr.1  november 2010

De voorkant van de nieuwe Hovenhier

De Hovenhier nieuwe stijl