Gymnastiek voor dames

Onder leiding van Rick Toorneman is er gymnastiekles in de sportzaal van de Hovenschool op de Twelloseweg op maandagavond van 19.00 – 20.00uur. Informatie SOD, tel. 0570-611247.