Afkoppelen regenwater op de Worp

Wadi bij ‘t Hovenhuus

Op zaterdag 27 januari 2017 zijn we (de werkgroep met hulp van enkele buurtbewoners) begonnen met het aanbrengen van een wadi, een mooie speelplek voor kinderen. Dit alles in het kader van afkoppelen van ‘t Hovenhuus. Het asfalt van de ‘ringweg’ is grotendeels verwijderd (zie foto). Op zaterdag 3 februari is een groot deel van de wadi opgevuld met zand. De klus is nog niet geklaard maar er is al een hoop werk verricht.

Zaterdag 10 maart hebben we een mooie nieuwe mijlpaal bereikt en is ruim 150 m2 dakoppervlak van ’t Hovenhuus afgekoppeld. Het regenwater zal in vervolg via een fraaie goot naar de speelwadi afstromen. De speelwadi zal in de komende periode nog verder afgewerkt worden.

Regenwater voor de schooltuin

Het hemelwater van de gymzaal van de Hovenschool is afgekoppeld. Voordeel is dat het regenwater niet alleen in de bodem terechtkomt, maar ook gebruikt kan worden voor de schooltuin.

Aan de zijde van de schooltuin zijn twee grote waterreservoirs (regentonnen) geplaatst met een kraantje waar de kinderen en de schooltuinouders water kunnen tappen voor het sproeien van de plantjes. Het eventuele overtollige water gaat nu nog terug het riool in. In het najaar gaan we kijken welke aanvullende maatregelen er nog meer nodig zijn zodat ook dat regenwater in de bodem terecht komt. Uiteraard gaat dat na het oogstseizoen gebeuren.
Aan de andere zijde is er een wadi aangelegd waar het water rechtstreeks de bodem in kan zakken.

De werkzaamheden zijn uitgevoerd door de bewonersgroep die op De Worp al enige tijd bezig is om wijkgenoten te bewegen hun regenwater van het riool af te koppelen.
Het Waterschap Vallei en Veluwe en gemeente Deventer hebben de materiaalkosten voor hun rekening genomen.

De school is blij met dit buurtinitiatief. Het draagt bij aan waterbesparing, kostenbesparing, het verbetert de kwaliteit van het oppervlaktewater en vermindert het risico op wateroverlast. Het met elkaar zorgen voor een beter leefmilieu draagt bij aan bewustwording en samenhang in de wijk. Ook op onze school!

Honderden liters water stromen snel bodem in

Om te zien of en hoe snel het nieuwe infiltratiesysteem een grote hoeveelheid water kan opnemen, nam de gemeente Deventer woensdag 17 mei de proef op de som. Dat gebeurde door bijna 1.000 liter water uit een tankwagen te laten stromen in de Bloemstraat op De Worp. Door klimaatverandering vallen vaker hevige piekbuien, het is belangrijk dat straten snel vrij zijn van regenwater.

Oplossing
Het nieuwe infiltratiesysteem bestaat uit permeoblokken, een regenwateroplossing die een straatgoot vervangt. Regenwater dat in de bodem zakt, voorkomt wateroverlast, vult de grondwaterstand aan en stroomt niet naar het riool, zodat een zuiveringsinstallatie niet onnodig wordt belast. Om die doelen te bereiken zijn de permeoblokken in april op een parkeerterrein in de Rozenstraat en in de Bloemstraat aangebracht.

Bewonersinitiatief
De proef die ontstond vanuit een bewonersinitiatief, is door samenwerking met de gemeente Deventer en Waterschap Vallei en Veluwe verder gebracht. De bewoners in de Bloemstraat verwijderden in april de straatstenen. Daarna bracht de aannemer de permeoblokken aan.

Leefomgeving
Gemeente Deventer en Waterschap Vallei en Veluwe zijn blij met het bewonersinitiatief. Het draagt bij aan water- en kostenbesparing, het verbetert de kwaliteit van het oppervlaktewater en vermindert het risico op wateroverlast. Daarbij draagt het met elkaar zorgen voor een betere leefomgeving bij aan bewustwording en samenhang in de wijk.

Doe mee!

Ook op de Worp stroomt hemelwater (regen) via de dakgoot en regenpijp rechtstreeks het riool in. Dat is jammer, want hierdoor vermengen schoon en smerig water.

Ons idee
Afkoppelen. Het idee is eenvoudig: de regenpijp afzagen en zorgen dat het regenwater in de bodem kan infiltreren. Zo houden we het hemelwater schoon en vangen dit op eigen terrein op. Overtollig water stroomt alsnog naar het riool. Dit is bewezen eenvoudig, ook in een wijk met smalle straten en relatief kleine tuinen. Het lijkt ons geweldig als we met elkaar de hele Worp kunnen afkoppelen.

Waarom meedoen

  • schoon water blijft schoon
  • het grondwater wordt aangevuld
  • in natte tijden wordt het riool door het afkoppelen van hemelwater minder belast
  • voorkomen van overstort. Door overstorten vervuilt het schone slootwater door afvalwater. Op de Worp zijn meerdere overstorten in de sloot langs de Dahliastraat
  • door hemelwater op te vangen voor eigen gebruik kun je besparen op het gebruik van drinkwater
  • de zuivering hoeft minder hard te werken.

Bekijk de verhelderende animatiefilm.

Heeft u zelf uw regenpijp al doorgezaagd, laat het ons dan weten. Als u vragen heeft, mee wilt denken of als u mee wilt doen kunt u contact opnemen met een van onderstaande buren:

Wim van Vilsteren remundt@kpnmail.nl
Willem Seine wkfseine@gmail.com
Laurent Bakker lmm.bakker111@kpnmail.nl
Ton Geldermans t.geldermans@kpnmail.nl

 

Subsidie

Gemeente Deventer heeft een subsidieregeling voor het afkoppelen van regenwater. Wanneer het regenwater op juiste wijze in de bodem gebracht wordt, draagt de gemeente € 8 per m2. De bijdrage is lager wanneer het regenwater direct naar de sloot wordt geleid. Gemeente Voorst gaat aan de slag in de Kweekweg. Daar kunnen we mooi op aankoppelen.
Via onderstaande links kun u de benodigde formulieren downloaden voor het aanvragen van subsidie bij de gemeente Deventer:

Aanvraagformulier subsidie afkoppelen dakoppervlak
Vaststellingsformulier subsidie afkoppelen dakoppervlak
Folder over afkoppelen woning
Bijlage Infiltratievoorzieningen op bouwkavels