Onze vereniging werkt met veel vrijwilligers, waar we ontzettend blij mee zijn. Er is ontzettend veel vrijwilligerswerk te doen in onze vereniging: van bardiensten draaien tot het onderhouden van de speeltuin. WSV werkt met zogenoemde werkgroepen en elke werkgroep bestaat uit een aantal vrijwilligers. De een zet zich wekelijks (of zelfs vaker) in, de ander meldt zich incidenteel voor hand- en spandiensten. Wil jij je aanmelden als vrijwilliger of wil je meer informatie over de diverse mogelijkheden, stuur dan een e-mail naar info@wsvdehoven.nl.

Dit zijn de werkgroepen die we hebben:

Administratie en financien

Deze werkgroep draagt zorg voor de volledige boekhouding, de ledenadministratie, secretariaat, de facturering van de activiteiten en de verhuur. Een groep van ongeveer 7 personen draagt zorg voor hiervoor genoemde handelingen. Met dank aan deze groep komt het financieel jaarverslag, de jaarbegroting en de subsidieverantwoording tot stand. De ledenadministratie is ook verantwoordelijk voor de eigen bijdragen van onze eigen activiteiten (judo, jazz, zaalsporten). Tevens houden zij het overzicht van alle vrijwilligers bij. Het secretariaat wordt bemand door de secretaris en een vrijwilliger. Het verwerken van de post en het archiveren zijn de hoofdactiviteiten.

Algemeen beheer

De wijk- en speeltuinvereniging heeft een speeltuin en een wijkgebouw. Het wijkgebouw ‘t Hovenhuus is gebouwd in 1996. De speeltuin is dagelijks geopend van 9.00 tot 18.45 uur. Het Hovenhuus is geopend van 09.00 uur tot einde van de activiteiten.
Dagelijks wordt het wijkgebouw beheert door een enthousiaste vrijwilliger en een gesubsidieerde kracht van Sallcon Werktalent.
Het schilderwerk vindt gefaseerd plaats. In een periode van 5 jaar wordt de hele buitenzijde van het wijkgebouw weer voorzien zijn van een nieuwe verflaag. Elk jaar voert de schilder een deel van de werkzaamheden uit. Verder zijn dit jaar alle binnendeuren (23 stuks) geschilderd. Daarnaast is van het zomer het plan gerealiseerd om het houtwerk en de ramen te vervangen, met handhaving van de oude stijl van het gebouw.

Bij bouwkundige veranderingen dient rekenschap gehouden te worden met het multifunctionele karakter van het gebouw. Dit is onafhankelijk van de huurder. De WSV is wel bereid om met de huurders mee te denken in oplossingen. Zo zijn er aanpassingen uitgevoerd, o.a. in de vorm van het plaatsen van een wastafel in de bestuurskamer, naar aanleiding van wensen/eisen van Carinova.
De WSV beschikt sinds dit seizoen over een eigen waterput. De waterput bestaat uit een buis tot ongeveer 10 meter onder de grond. Door middel van een pomp kan hier grondwater worden opgepompt om bijvoorbeeld het groen in de speeltuin weer enige glans te geven en andere zomerse wateractiviteiten. In vriestijden zal het grondwater gebruikt worden om de ijsbaan te vullen. In het grondwater zijn geen verontreinigingen aangetoond.

Het onderhoud aan het grasveld is de afgelopen jaar minimaal geweest. Hier is verandering in aan-gebracht. De stevige en diepgewortelde grasmat is verbeterd door het egaliseren en vegen van het veld, waarna de zoden nog licht zijn ingezaaid. Daarnaast is de afwatering in beide doelgebieden verbeterd door het aanbrengen van verticale drainage. De doelgebieden zijn ook voorzien van nieuw zand. Bij een deel van de werkzaamheden is de jeugd actief betrokken geweest, in samenwerking met v.v. Activia en Raster.

Barteam

Deze groep vrijwilligers staat elke doordeweekse dag vanaf 19.00uur achter de bar van ’t Hovenhuus. We zijn dringend opzoek naar meer vrijwilligers voor dit team.

De belangrijkste taak is dat je gastheer/gastvrouw bent voor alle bezoekers van ’t Hovenhuus. Je verzorgt de drankjes voor de werkgroepen die er vergaderen, voor activiteiten die er worden georganiseerd en je zorgt er voor dat ’t Hovenhuus rond 23.00 uur weer netjes wordt achter gelaten.

Dus heb je altijd al eens achter de bar willen staan, of heb je tijd over om het barteam te komen versterken, meld je dan aan via de contactpagina.

Communicatie

De communicatie van WSV de Hoven verloopt grotendeels via deze website, sociale media en via Wijkkrant de Hovenhier. De Hovenhier verschijnt 2 x per jaar en wordt huis aan huis bezorgd op de Hoven, Steenenkamer, Vermeersweg en bij enkele gemeentelijke instanties. De oplage is ongeveer 1200 exemplaren. Kopij of een advertentie bij voorkeur per mail sturen naar redactie@wsvdehoven.nl

Interieur

Deze werkgroep houdt zich bezig met de inrichting van het gebouw. Zo zorgen zij voor de aankleding van de ontmoetingsruimte die aan de hand van de seizoenen wordt aangekleed.

Klussen

Deze werkgroep bestaat uit vrijwilligers die elke dinsdagavond aanwezig zijn van 19.00 tot 22.30. Zij repareren of vervangen dingen die kapot zijn gegaan. Verder onderhouden zij het gebouw daar waar dat mogelijk is. Grote klussen worden uitbesteed.

  • Plaatsen houders papieren handdoeken en dispensers (alles eco-duurzaam).
  • Aansluiting glasvezel en de interne bekabeling naar randapparatuur.
  • Nieuwe geluidsinstallatie opstelling in de sportzaal voor de jazz-dance.
  • Vaste beameropstelling in de grote zaal.

Wil jij het klusteam versterken? Meldt je dan aan via de contactpagina.

Oud papier

De Werkgroep Oud papier haalt geregeld het oud papier op bij de bewoners van de Worp. Door de opbrengsten van dit oud papier kunnen er verschillende activiteiten gefinancierd worden door de Wijk- en Speeltuinvereniging de Hoven. Daarom de dringende vraag aan de Worpbewoners om zo vriendelijk te zijn al het oude papier te bewaren voor de Wijk- en Speeltuinvereniging. 

Vanaf 1 mei gaan we oud papier ophalen met twee vuilniswagens. Dit zal plaatsvinden op iedere eerste zaterdag van de maand. Steeds zullen 4 papierophalers, begeleid door de chauffeurs, dit doen. De blauwe containers zullen dan geleegd gaan worden. Dit zal net zo gaan als met het legen van de andere afvalcontainers. Alleen zullen nu vrijwilligers uit de buurt dit doen, waardoor de opbrengsten voor de buurt blijven.

Speeltuin

De leden van de Werkgroep Speeltuin, verantwoordelijk voor de coördinatie en uitvoering van onderhoud aan de speeltoestellen, zijn in het voor- en najaar een groot aantal dinsdagavonden in de speeltuin te vinden voor kleinere onderhoudswerkzaamheden en aanpassingen aan speeltoestellen. Maandelijks worden inspectierondes uitgevoerd, naar aanleiding hiervan worden reparaties uitgevoerd. Elk jaar wordt de speeltuin door een onafhankelijke instantie gekeurd.
Om in een keer een hoop klussen af te ronden wordt er jaarlijks een werkpicknick georganiseerd. Hierbij worden vrijwilligers gevraagd om op een zaterdag de werkgroep te komen ondersteunen bij allerhande onderhouds- en sloopwerkzaamheden. Voor een lunch wordt gezorgd. Dit jaar vond de werkpicknick plaats op 15 mei.

In speeltuinen is al jaren een trend waarneembaar naar meer natuurlijke materialen, en naar minder vooraf vastgelegde speelomgevingen, waarin kinderen zelf mogelijkheden bedenken, initiatieven kunnen ontplooien en daardoor fantasierijker worden. Door elementen als boomstammen, water en zand komen de kinderen in contact met de natuur en wordt het uitdagender en spannender. De plek om een natuurlijke speelzone te realiseren was, door de afbraak van een groot oud speeltoestel, al voorhanden. Samen met de ideeën en wensen vanuit de wijkaanpak is er een plan gemaakt welke in het voorjaar is gerealiseerd. Via extra klusdagen en de hulp van extra vrijwilligers is er iets moois ontstaan, wat na verloop van tijd verder uitgebreid kan worden. De kinderen stonden te popelen van ongeduld om te kunnen gaan spelen op hun nieuwe stek. Helaas moesten zij even geduld hebben voordat de waterhandpomp en de ingezaaide heuvels gebruikt mochten worden. De kinderen hebben de afgelopen zomer al veel pret gehad met het zelf opgepompte water. Het water uit de pomp hebben we natuurlijk wel even laten testen. De kwaliteit van het water is goed.

Op de website en Facebook staat regelmatig een oproep voor een klusmiddag. Wil je in het vaste klusteam van de speeltuin? meld je dan aan via de contactpagina.

Collectes

Vanuit WSV De Hoven worden jaarlijks twee collectes georganiseerd: voor Jantje Beton en voor de eigen WSV. Sinds jaar en dag werkt een groep vrijwilligers hieraan mee. Er is regelmatig verloop en daarom altijd dringend behoefte aan nieuwe collectanten!
Dus wil je eens weten waar je medebewoners van de Worp nu wonen en wil je bijdragen aan een sluitende begroting van onze eigen WSV, meld je dan aan bij Jeanette Witteveen, hjdlwitteveen@home.nl. Afhankelijk van de lengte van de straat is de tijdsinzet 1,5 tot 2 uur per collecte.

 

Vrijwilligersavond

De vrijwilligers van WSV de Hoven zetten we graag in het zonnetje. Elk jaar wordt er gelijk met de ALV samen gezellig gegeten en gedronken. Daarnaast krijgt iedere commissie een jaarlijkse bijdrage om gezamenlijk een leuke activiteit te organiseren.