Dansgroep de Eskape

Sinds 1990 is dansgroep De Eskape een actieve werkgroep van Wijk- en speeltuinvereniging de Hoven.
De dansgroep bestaat momenteel uit 11 dansgroepen waarvan 6 jazzgroepen met 3 selectiegroepen en 2 breakdancegroepen.
De lessen worden gegeven in ‘t Hovenhuus (wijkgebouw van de Hoven) in een zaal met spiegelwand.
Sinds 2000 zijn we lid van de K.N.G.U. (Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie). De jazzdancelessen staan onder leiding van Chantal, Jara, Laura, Loes en Sanne. De breakdancelessen worden gegeven door Roy en Erwin, ervaren breakdance docenten.
De werkgroep van deze dansgroep regelt een hoop zaken rondom het lesgeven, zoals de jaarlijkse uitvoering, kamp, nieuwsbrieven, kleding en nog veel meer. Dansgroep de Eskape zoekt nog een docent(e) Jazzdance, lees er meer over in de vacaturetekst.

Wil je alles nog eens rustig nalezen over De Eskape? Download dan het Infoboekje 2018-2019.

Heb je zin om mee te dansen?

Kom gerust een keer kijken en lekker meedoen en beslis na drie keer of je lid wilt worden. Inschrijfformulieren zijn verkrijgbaar in ‘t Hovenhuus, bij de docent (contributiegelden staan vermeld op het inschrijfformulier) of download het Aanmeldingsformulier activiteiten 2018-2019.

Het nieuwe seizoen start maandag 3 september 2018. De lestijden voor dansseizoen 2018-2019 zijn:

Maandag
19:00 – 20:00 uur Groep 4 – Lize
20:00 – 21:30 uur PUUR – Laura/Sanne

Dinsdag
16:30 – 17:15 uur Groep 1 – Loes
17:15 – 18:15 uur Groep 2 – Loes
18:30 – 19:30 uur Groep 5 – Anke
19:30 – 20:30 uur Groep 6 – Anke

Woensdag
16.00-17.00 uur Groep 3 – Loes
17:00 – 18:30 uur POINT – Loes

Donderdag
18:30 – 19:30 uur PRIL – Chantal

Vrijdag
18:30 – 19:30 uur Breakdance 1 – Roy en Erwin
19:30 – 20:30 uur Breakdance 2 – Roy en Erwin

Indeling groepen (let op, dit wijzigt per seizoen)

Jazzgroep 1: 4 en 5 jaar (kleuters)
Jazzgroep 2: 6 en 7 jaar (basisschool groep 3 en 4)
Jazzgroep 3: 8 t/m 11 jaar (basisschool groep 5 t/m 8)
Jazzgroep 4: 12 t/m 15 jaar
Jazzgroep 5: 16 t/m 20 jaar
Jazzgroep 6: vanaf 20 jaar
Breakdance 1: instroom vanaf 8 jaar
Breakdance 1 en 2: afhankelijk van beoordeling docent
Selectie PRIL: 6 t/m 9 jaar
Selectie POINT: 10 t/m 15 jaar
Selectie PUUR: 16 jaar en ouder

Contactpersoon:
Tinie Velner
Vonderstraat 90
7419 BN Deventer
0570-618270
e-mail: tinie.velner@home.nl
Bekijk ook onze Facebook-pagina.