Dansgroep de Eskape

Dansgroep de Eskape bestaat momenteel uit 11 dansgroepen waarvan 6 jazzgroepen, 3 selectiegroepen en 2 breakdancegroepen.
De lessen worden gegeven in ‘t Hovenhuus (wijkgebouw van de Hoven) in een zaal met spiegelwand.
Sinds 2000 zijn we lid van de K.N.G.U. (Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie). De jazzdancelessen staan onder leiding van Anke, Chantal, Doris, Laura, Lize en Loes. De breakdancelessen worden gegeven door Erwin, een ervaren breakdance docent.

Peuterdans wordt gegeven in blokken , waarbij een kind (2-3 jaar) samen met een ouder meerdere weken achter elkaar danst onder leiding van Sanne. Op Facebook en door middel van flyers wordt de startdatum bekend gemaakt.
Sinds 1990 is dansgroep De Eskape een actieve werkgroep van Wijk- en speeltuinvereniging de Hoven.De werkgroep van deze dansgroep regelt een hoop zaken rondom het lesgeven, zoals de jaarlijkse uitvoering, kamp, nieuwsbrieven, kleding en nog veel meer.

Wil je alles nog eens rustig nalezen over De Eskape? Download dan het Infoboekje 2018-2019.

Heb je zin om mee te dansen?

Kom gerust een keer kijken en lekker meedoen en beslis na drie keer of je lid wilt worden. Inschrijfformulieren zijn verkrijgbaar in ‘t Hovenhuus, bij de docent (contributiegelden staan vermeld op het inschrijfformulier) of download het Aanmeldingsformulier activiteiten 2019-2020.

De lestijden voor dansseizoen 2019-2020 zijn:

Maandag
18:30 – 19:30 uur  Pril         – Chantal
20.00 – 21.00 uur  groep 6  – Semra
21.00 – 21.30 uur  Puur        -Semra

Dinsdag

15:30 – 16:15 uur Groep 1A – Loes
16:15 – 17:00 uur Groep 1B – Loes
17:00 – 18:00 uur Groep 2   – Loes
18:00 – 19:00 uur Groep 3  –  Lize
19:00 – 20:30 uur Point       –  Loes

Woensdag
16.30 -17.30 uur  Groep 4    – Doris
17:30 – 18:30 uur  Groep 5    – Doris

Donderdag
19:00 – 20:00 uur groep 6    –  Laura
20:00 – 20:30 uur Puur         –  Laura

Indeling groepen (let op, dit wijzigt per seizoen)

groep 1 kleuters
groep 2 basisschool groep 3 en 4
groep 3 basisschool groep 5 en 6
groep 4 basisschool groep 7 en 8
groep 5 voortgezet onderwijs
groep 6 18 jaar en ouder
Pril     6 t/m 11 jaar
Point  12 t/m 18 jaar
Puur  18 jaar en ouder

Contactpersoon:
Tinie Velner
Vonderstraat 90
7419 BN Deventer
0570-618270
e-mail: dansgroepdeeskape@gmail.com
Bekijk ook onze Facebook-pagina.

Dansgroep Escape

Dansgroep Escape

Foto’s van de eindvoorstelling ‘Zomaar een dag’

 

 

 

 

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief oktober 2019
Nieuwsbrief januari 2020