Inspiratie vergroening

Beste bewoners van De Hoven,

wij (Vera, Marouscha en Jeroen) hebben het afgelopen halfjaar een onderzoek gedaan naar jullie wijk. Dit onderzoek hebben we toegespitst op klimaatbestendige ingrepen in de wijk en de manier waarop jullie als bewoners daarbij kunnen participeren, samen met de Wijk- en speeltuinvereniging De Hoven. Dit hebben we gedaan door middel van twee aparte onderzoeken; een onderzoek naar klimaatbestendige ingrepen op percelen. Dit resulteerde in een handleiding voor de wijk met daarin een aantal maatregelen gekoppeld aan verschillende leefstijlen. En een onderzoek naar wat er in de openbare ruimte gerealiseerd kan worden door middel van participatie. Hiervoor is een faseringsplan gemaakt voor het vergroenen van een aantal straten in de wijk en hierbij hebben we de eerste fase volledig uitgewerkt.

Uit ons onderzoek komt naar voren dat in de wijk sprake is van hittestress en wateroverlast. Ook biedt de wijk een kans voor het versterken van de biodiversiteit door in te spelen op microklimaten (plekken die lokaal verschillen van temperatuur, luchtvochtigheid etc.). Een ingreep die inspeelt op alle drie de speerpunten is het toevoegen van gevarieerd goed. Groen in plaats van verharding maakt waterinfiltratie gemakkelijker, het neemt hitte weg uit de wijk (want verharding straalt meer warmte uit dan groen) en het draagt bij aan het versterken van microklimaten. Daarnaast is groen een heel belangrijk onderdeel van de geschiedenis van De Hoven als stadsweide en stadstuinen van Deventer. Daar mogen jullie trots op zijn en daarom hebben we ervoor gekozen om het terug te laten komen in het concept. Wij staan namelijk voor het creëren van een structuur bestaande uit privé en openbare tuinen.

Hoe die structuur vormgegeven wordt is natuurlijk helemaal aan jullie. Op jullie eigen percelen zijn jullie zelf de baas, maar in de openbare ruimte moet er rekening gehouden worden met meer meningen. Daarom hebben een advies gedaan over mogelijke plekken die vergroend kunnen worden in een aantal fases. Deze fases (straten) kwamen in ons onderzoek naar voren als makkelijkst te realiseren, omdat we rekening hielden met de doorstroom van de wijk, het aantal parkeerplaatsen dat verloren zou gaan en de ligging in de wijk. Nu is het aan jullie om te beslissen of jullie het eens zijn met ons advies.

Zoals genoemd in het eerste stukje van de tekst hebben wij twee handleidingen in elkaar gezet. In de handleidingen over de openbare ruimte staat het ontwerp gepresenteerd met de uitleg. Daarnaast staat in de handleiding over de percelen welke maatregelen passen bij welke type personen, zodat iedereen iets kan betekenen tegen de klimaatverandering. Want als iedereen naar vermogen op welke manier dan ook een groot of klein steentje kan bijdragen dan wordt De Hoven een nog idealere plek om te wonen.

Worp 5000 – fasering