Worpplantsoen

Werkgroep Waanders

De gemeente Deventer heeft een erfenis ontvangen om het Worpplantsoen te verfraaien. De heer Willem Waanders, overleden in januari 2013 en oud bewoner van de Worp, heeft hiervoor ruim €120.000,- nagelaten. Een vrijwilligers werkgroep met omwonenden en betrokkenen van het Worpplantsoen hebben een plan van aanpak gemaakt om er voor te zorgen dat het geld goed wordt besteed. Dit is geld is o.a. gegaan naar het speelnatuur “Woeste Willem” naast het park. Kijk voor meer informatie op de website van werkgroep Waanders.

Muziekkoepel

Op Koninginnedag 2012 is de muziekkoepel officieel in gebruik genomen. De koepel staat op de originele plaats in het Worpplantsoen, centraal gelegen op de terp, onder de kruin van de prachtige rode beuk. Voor informatie over achtergronden en de stichting Muziekkoepel Worpplantsoen: www.muziekkoepelworp.nl. Voor informatie over het gebruik en de evenementen in de muziekkoepel: www.muziekkoepelneringbogel.nl.

Geschiedenis

Deventer telt verschillende parken. Het buitendijks gelegen Worpplantsoen is het oudste stadswandelpark van Nederland. Het gebied aan de overkant van de IJssel (de Worp) was al in 1578 langs paden en wegen beplant met bomen. In de 17e eeuw ontstonden er steeds meer hoven (tuinen), compleet met tuinhuisjes. In 1699 werd voor het eerst melding gemaakt van een plantage (park) aan de IJsseloever. Nadat de Fransen het park en de bebouwing in 1813 hadden verwijderd, werd een nieuw park aangelegd in 1816.[5] Na een overstroming van de IJssel in 1929, besloot de gemeente Deventer om een dijk aan te leggen. Dit leidde er toe dat op de tuinen een ware woonwijk verrees met de naam De Hoven.

Het Worpplantsoen is een buitendijks gelegen park in Deventer. Het is het oudste stadswandelpark van Nederland.
Het gebied aan de overkant van de IJssel (de Worp) was al in 1578 langs paden en wegen beplant met bomen. In de 17e eeuw ontstonden er steeds meer hoven (tuinen), compleet met tuinhuisjes. Oorspronkelijk lagen deze hoven aan de oostzijde van de IJssel, maar doordat Deventer versterkt moest worden met vestingwerken, moesten de hoven daar verdwijnen. De tuinhuisjes die bij de hoven stonden waren vaak voorzien van een verdieping in verband met de periodieke hoogstand van de rivier. In 1699 werd voor het eerst melding gemaakt van een plantage (park) aan de IJsseloever.
In 1813 wilden de aan de verliezende hand zijnde Franse troepen achter de IJssel standhouden tegen het vanuit het oosten oprukkende Kozakkenleger. Om vrij schootsveld te hebben werden op de Worp de huizen verbrand en alle bomen gekapt.
In 1815 kreeg Deventer toestemming van koning Willem I om het park weer te herstellen met voorbehoud dat het park mogelijk weer ten gronde moest ten tijde van oorlog. Het nieuwe park was ontworpen door Albertus van Leusen senior en is in 1816 aangelegd.[1] Sommige van de oudste eiken in het park dateren van deze tijd. Het was een bekende bestemming voor een zondagse wandeling.
Na een overstroming van de IJssel in 1929, waarbij zelfs de verhoogde huizen, die sinds 1900 steeds meer voor permanente bewoning werden gebruikt, niet veilig waren, besloot de gemeente Deventer om een dijk aan te leggen. Daarna werd er op de tuinen een complete woonwijk gebouwd met de naam De Hoven.
Voor 1950 stonden in het park een hotel-restaurant, een kiosk en een muziekkoepel, ook was hier de aanlanding van de schipbrug over de IJssel. Daarna kwam er een kleine stadscamping tussen park en rivier. Het hotel is rond 2005 na langdurige leegstand opgeknapt en heropend. De parkaanleg werd diezelfde tijd met Europese subsidie gerenoveerd

Worpplantsoen

Worpplantsoen