Volleybal

De sportzaal van de Hovenschool aan de Twelloseweg wordt voor vier avonden in de week gehuurd door onze vereniging voor onze leden. Op de maandagavond is er volleybal (recreatief, gemengd),  van 20.30 – 22.00 uur.

Voor deelname aan volleybal geldt een eigen bijdrage. Voor de berekening van de eigen bijdrage wordt het totale bedrag aan kosten (zaalhuur, EHBO, sportattributen) gedeeld door alle leden die sporten in de sportzaal. De eigen bijdrage voor het seizoen 2018-2019 bedraagt per half jaar € 41,50 voor leden en € 48,50 voor niet leden.

Aanmelden volleybal

Met het aanmeldingsformulier activiteiten kunt u zichzelf aanmelden voor volleybal. Wij willen u verzoeken hierbij ook het machtigingsformulier activiteiten in te vullen.