Onderwijs

De Hovenschool

Obs de Hovenschool is de enige school in Deventer, die op de linker IJsseloever ligt. De school bevindt zich aan de rand van de wijk de Hoven, vlakbij het park. Aangezien de Hovenschool de enige school is in deze wijk, profileert de school zich als een echte wijkschool. Daarbij horen uiteraard ook een aantal aan de historie van de school verbonden tradities. Zo worden de dieren uit het dierenpark verzorgd door de leerlingen uit groep 8. De verjaardag van leerlingen uit de groepen 1 tot en met 5 wordt gevierd door samen met ouders en kinderen op het plein de schoolvlag te hijsen. Met het luiden van de bel van de voormalige schipbrug over de IJssel, wordt de schooldag gestart. In de wijk vervult de school ook een sociale functie. De Hovenschool telt momenteel bijna 300 leerlingen.

Directeur:
Mevr. M. de Boer

Langestraat 1
7419 AP Deventer
Telefoon: 0570-615069
www.hovenschool.nl

Stichting Leergeld Deventer

Het kost veel geld om kinderen bijvoorbeeld te laten sporten of muziekles te laten volgen. Voor ouders met een laag inkomen is dat vaak niet te betalen. Die ouders kunnen met het aanvraagformulier een aanvraag doen bij Stichting Leergeld Deventer. Dit kan ook voor een activiteit die u bij WSV de Hoven wilt gaan doen. Een aanvraag dient concreet te zijn, dat wil zeggen dat het doel van de gevraagde bijdrage duidelijk moet zijn. Bijvoorbeeld ‘Judo’ bij WSV de Hoven.

De aanvraag wordt vervolgens door de stichting in behandeling genomen en één van de vrijwilligers neemt contact met u op voor het maken van een afspraak voor een huisbezoek. Als een aanvraag wordt toegekend dan ontvangt de aanvrager de Leergeld Cheque. Vervolgens laat u de formulieren invullen door Raghild Grootjen van de ledenadministratie van de WSV (tel. 0570-616736). Zij zorgt dan voor de verdere afhandeling. Binnen een termijn van ongeveer 2 weken wordt het op de Leergeld Cheque vermelde bedrag overgemaakt op de bankrekening van WSV de Hoven.

Gebouw de Hovenschool

de Hovenschool