Werkgroep Worp Duurzaam Doen

De werkgroep Worp Duurzaam Doen bestaat uit circa tien bewoners van De Worp die betrokken zijn bij het duurzamer maken van onze stad en met name de eigen buurt. Het uiteindelijke doel van deze werkgroep is een klimaatbestendige en kleurrijke wijk.
Worpbewoners zijn in verschillende samenstellingen en manieren al lange tijd actief op De Worp als het gaat om verduurzamen. De stichting Zonnehoven was zelfs één van de eerste wijkinitiatieven in Nederland in 2009. Daarna volgden acties als het afkoppelen van regenwater, ledverlichting in de wijk (Bert van Marwijkplein t/o ’t Hovenhuus), groene daken, nog meer zonnepanelen, energiebesparing (isoleren), en het stimuleren van auto delen.

 

WSV de Hoven
Vanaf 2023 is de werkgroep onderdeel van Wijk- en speeltuinvereniging de Hoven. Zo kunnen we efficiënt samenwerken met WSV de Hoven, gebruikmaken van de faciliteiten, gezamenlijk subsidies ophalen en op meerdere gebieden de krachten bundelen. De werkgroep Worp Duurzaam Doen zal hiermee een meer structurele vorm krijgen met vaste vergadermomenten van waaruit initiatieven worden bedacht en ontwikkeld. Een voorbeeld ontstaan uit deze samenwerking is het idee om een voedselbos creëren.

Inbreng vanuit de wijk
Belangrijk voor de werkgroep is de inbreng vanuit de wijk. Worp Duurzaam Doen wil buurtbewoners betrekken en gebruikmaken van hun kennis en ideeën. Het idee is om regelmatig een ‘Duurzaamheids-café’ te organiseren in ’t Hovenhuus: een podium waar iedereen terecht kan voor het ophalen en uitwisselen van informatie, kennis en ideeën.

Samenwerking
We zoeken als werkgroep Worp Duurzaam Doen samenwerking en uitwisseling met verschillende partijen, zoals stichting WIJD, de gemeente Deventer (Duurzaamheidscentrum, Wijkaanpak) en Voorst, de Ulebelt, met andere wijken binnen en buiten Deventer, het Waterschap, de provincie en een biologische tuinderij.
Op dit moment wordt op verzoek van de werkgroep door de gemeente Deventer verkend of een Wijk Uitvoeringsplan (WUP) voor de Worp gemaakt kan worden. Het doel hiervan is om te onderzoeken hoe de wijk van het gas kan en hoe we dat vervolgens samen voor elkaar kunnen brengen.

Rol werkgroep Worp Duurzaam Doen
De rol die Worp Duurzaam Doen wil vervullen is het bedenken van duurzame initiatieven, het ophalen en ondersteunen van initiatieven uit de wijk, het organiseren en uitvoeren van acties door of met de bewoners. Zo wil de werkgroep tegelijkertijd de sociale binding in de wijk versterken.

Contact
Met de werkgroep kan contact worden opgenomen via het mailadres: worpduurzaamdoen@wsvdehoven.nl

Zonnepanelen

Steeds meer buren hebben zonnepanelen op hun dak. Zonnepanelen worden in circa een dag gelegd en liggen er zo’n 25 jaar. Afhankelijk van de energieprijs heb je ze in circa zeven  jaar terugverdiend. Ze leveren 100% groen stroom, die je zelf opwekt. Ook komen er geen milieuvervuilende/broeikasgassen vrij tijdens het opwekken van je eigen stroom.

Wil jezelf een initiatief met buren starten mail dan naar worpduurzaamdoen@wsvdehoven.nl.

Groene daken

Groene daken zijn in onze buurt in opmars. Een groen dak oogt mooi en heeft een aantal voordelen. Het is goed voor de planten en dieren en dan vooral voor insecten. Een groen dak verlengt de levensduur van je dak, werkt isolerend en verkoelend, zuivert de lucht door het afvangen van fijnstof en houdt ook nog eens water vast. Wil jezelf een initiatief met buren starten mail dan naar worpduurzaamdoen@wsvdehoven.nl.

Afkoppelen regenwater

Schoon regenwater hoort niet in het riool. Je kan zelf je regenwater opvangen in een regenton of in je tuin infiltreren. Steeds meer buren doen dit. Zo zorgen we dat het riool minder water te verwerken krijgt en het riool ook minder vaak overstort. Sommige gaan nog een stap verder en gebruiken het opgevangen regenwater voor het spoelen van het toilet of het wassen. Bij ons buurthuis stroomt het regenwater naar een speelwadi en een deel infiltreren we ondergronds. Wil jezelf een initiatief met buren starten mail dan naar worpduurzaamdoen@wsvdehoven.nl.

LEES MEER

Isolatie

Een goed geïsoleerd huis verliest minder warmte, is meer comfortabel en beter voor je portemonnee. Door je dak, spouwmuur, vloer en ramen te isoleren houd je warmte vast en blijft je huis in de zomer juist koeler. Speciaal voor mensen die minder te besteden heeft de gemeente Deventer een regeling: Deventer helpt isoleren. Wil jezelf een initiatief met buren starten mail dan naar worpduurzaamdoen@wsvdehoven.nl.

Autodelen

De gemiddelde auto staat zo’n 23 uur per dag stil op straat. 23 Uur lang doet je auto dus niks anders dan geld kosten en ruimte innemen. Door een auto te delen met je wijkgenoten kun je een deel van je autokosten drukken en ben je ook nog duurzaam bezig! Doe mee met het Deelauto project Worpse Wielen, vul het inschrijfformulier in via https://forms.gle/jXCXPMH2SP1tAK4N9 
of mail voor meer informatie naar worpsewielen@gmail.com

Biodiversiteit

Hoe groter de variatie in planten, dieren, micro-organismen en schimmels die samenwerken in een ecosysteem, hoe groter de capaciteit van dat ecosysteem om schokken te weerstaan en leven te ondersteunen. De biodiversiteit regelt het klimaat en de waterkringloop, zuivert water en lucht, breekt organisch afval af, bestuift planten en verspreidt zaden, beschermt tegen ziektes en zo meer. 
In onze wijk willen we daarom de biodiversiteit (helpen) vergroten. Bewoners kunnen dat zelf doen door aanpassingen in hun tuin (tegels eruit, inheemse planten en struiken, bijenhotels, etc.). Een werkgroep heeft momenteel concrete plannen voor een voedselbos aan de Dahliastraat. Lees meer

Lees meer