Badminton

De sportzaal van de Hovenschool aan de Twelloseweg wordt voor vier avonden in de week gehuurd door onze vereniging voor onze leden. Op de woensdagavond is er badminton, in twee groepen. Van 19.30 – 21.00 uur en van 21.00 – 22.00 uur.

Voor deelname aan badminton geldt een eigen bijdrage. Voor de berekening van de eigen bijdrage wordt het totale bedrag aan kosten (zaalhuur, EHBO, sportattributen) gedeeld door alle leden die sporten in de sportzaal. Voor het seizoen 2018-2018 bedraagt de eigen bijdrage per half jaar:

  • Van 21.00-22.00 uur:  € 28,25 voor leden en € 33,- voor niet-leden;
  • Van 19.30-21.00 uur: € 41,50 voor leden en € 48,50 voor niet-leden.

Aanmelden badminton

Met het aanmeldingsformulier activiteiten kunt u zichzelf aanmelden voor badminton. Wij willen u verzoeken hierbij ook het machtigingsformulier activiteiten in te vullen.