Colorgate

De Colorgate (voorheen Jilliebar) is een veilige plek waar kids en jongeren elkaar kunnen ontmoeten. Samen worden er activiteiten georganiseerd en eigen ideeën kunnen worden vormgegeven onder begeleiding van jongerenwerker Chris en stagiaires van Raster.
Voor alle jongeren van de Hovenschool staan elke vrijdag de deuren van de Colorgate open van 15.30 tot 18.00 uur en van 19.00 tot 21.00 uur voor jongeren van de middelbare school.

De kernrol van kinder- en jongerenwerkers van Raster is kinderen en jongeren te ondersteunen en de skills/sociale vaardigheden te geven om op te groeien tot actieve, participerende en zelfredzame burgers. Zij vervullen een rol in het optimaliseren van de leefwereld van kinderen en jongeren, thuis, in de buurt en op school zodat daar de beste stimulans toe is. De activiteit van de laatste groep van de Worpkidz loopt voor een deel parallel aan de activiteiten in de Colorgate. Op deze manier wordt er getracht om de inloop bij de Colorgate breder te ‘trekken’, waardoor er een verandering in de samenstelling van deze groep komt wat het groepsproces ten goede komt. Meer lezen over de visie, doelstelling en werkwijze van het kinder- en jongerenwerk van Raster, ga dan naar www.rastergroep.nl.

Contact

Chris Helsloot
c.helsloot@rastergroep.nl
06-34895336
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100013003026168
Insta: @jw_chrishelsloot