Logo

ALV WSV De Hoven

Het bestuur van de Wijk- en speeltuinvereniging De Hoven nodigt u uit voor de ALV van vrijdag 17 november as. Deze begint om 19.30 uur

Hieronder vindt u de agenda:

1.       Opening

2.       Mededelingen

3.       Verslag ALV d.d. 16 november 2022

4.       Korteterugblik 2023

5.       Vooruitblik 2024

6.       Jaarverslag 2022 en begroting 2024

7.       Aftreden en benoemen bestuursleden

8.       Rondvraag en sluiting van de ALV

We hopen u dan te zien!

Vriendelijke groeten,

Bestuur WSV De Hoven