De aankomende week gaan wij weer collecteren voor WSV de Hoven. Dit is een jaarlijkse collecte waarvan de totale opbrengst ten goede komt aan de speeltuinvereniging.