Op maandagavond 22 november 2021 vanaf 19.30 uur is in de bibliotheek Deventer een eerste
bijeenkomst om het initiatief burgerberaad voor het klimaat Deventer voor te leggen aan de
Deventer inwoners. Op deze avond krijgen de aanwezigen meer inzicht in wat een burgerberaad voor
het klimaat is en kan betekenen voor Deventer. Een burgerberaad is een nieuwe vorm van vergaande
inspraak, waarbij de inwoners in gesprek gaan met elkaar en met de gemeente over welke
maatregelen passend en eerlijk zijn om het doel te realiseren; in dit geval: Deventer uiterlijk in 2030
klimaatneutraal. Een burgerberaad is meer dan een inspraakavond en beter dan een referendum.
Met deze vorm van democratische vernieuwing kan de burger zélf beleid maken. De avond wordt
georganiseerd door een initiatiefgroep van betrokken en actieve burgers, zie hun kersverse website
www.burgerberaaddeventer.nl. Het streven is dat de gemeenteraad van Deventer het burgerberaad
voor het klimaat omarmt en mogelijk maakt.

Wanneer: maandag 22 november 2021 om 19.30 uur
Waar: centrale bibliotheek Deventer aan de Stromarkt

Deelname is gratis
Svp vooraf aanmelden via het contactformulier op de website www.burgerberaaddeventer.nl
onder vermelding ‘aanmelding 22 november’.