Wij (drie Saxion-studenten) hebben afgelopen maanden onderzoek gedaan op De Hoven: jullie buurt. We onderzochten op weke wijze de wijk meer klimaatrobuust kan worden ingericht en hoe dit ook de samenhang -sociale cohesie- en de biodiversiteit ten goede kan komen.

We deden daarbij ook onderzoek naar de verschillende groepen in de buurt: misschien hebt u de enquête ingevuld of bent u door ons geïnterviewd. Het resultaat is geland in twee producten die bijdragen aan een klimaatbestendige wijk. Het eerste product bevat een advies wat betreft het klimaatrobuust inrichten van jullie eigen percelen. Daarnaast bestaat het tweede product uit een aanpak voor de openbare ruimte waarbij een gloednieuw ontwerp van de Hoveniersstraat is uitgewerkt met beeldmateriaal.

Bent u nieuwsgierig naar onze resultaten kom dan naar onze eindpresentatie. U bent van harte uitgenodigd op 5 februari van 20:00-21:00 uur.

Aanmelden kan door te mailen naar 438982@student.saxion.nl