In het Worpplantsoen vinden regelmatig evenementen plaats. Om een goede balans te houden tussen evenementen en het beperken van overlast heeft de gemeente een concept locatieprofiel opgesteld. Hierin staan richtlijnen op het gebied van bijvoorbeeld geluid, parkeren en duurzaamheid.

Op maandagavond 2 maart (19:00 – 21:30 uur) presenteert de gemeente dit profiel in de Buitensociëteit & Bowling en gaat graag in gesprek met bewoners over het profiel.

Voor meer informatie en aanmelden ga naar:

https://www.deventer.nl/locatieprofieldeworp

Je kunt ook online reageren op het locatieprofiel.