Aan alle inwoners van De Hoven

Wij komen bijna iedere maand op een zaterdagochtend oud papier bij u ophalen. Wij zamelen geen metaal meer in. Wilt u het oud papier a.u.b. voor 9:00 uur aan de straat zetten?

De opbrengsten komen ten goede aan de wijk en wijk-activiteiten.

Nadere inlichtingen:

W. van Vilsteren
Leliestraat 27
Tel. 06-10928881 of (0570) 615010 ( ‘t Hovenhuus)