Van het een naar het ander
Zaterdag 17 april halen we de laatste keer oud papier op. Nou ja halen, de buren mogen het weer zelf naar de containers brengen die bij ’t Hovenhuus staan. Dit betekent dat er een einde komt aan een meer dan 40 jaar oude traditie. We gaan echter wel door, maar anders.
Vanaf 1 mei gaan we oud papier ophalen met twee vuilniswagens. Dit zal plaatsvinden op iedere eerste zaterdag van de maand. Steeds zullen 4 papierophalers, begeleid door de chauffeurs, dit doen. De blauwe containers zullen dan geleegd gaan worden. Dit zal net zo gaan als met het legen van de andere afvalcontainers. Alleen zullen nu vrijwilligers uit de buurt dit doen, waardoor de opbrengsten voor de buurt blijven.