Projecten Afkoppelen Regenwater op de Worp

 

’t Hovenhuus (2015-2018)

In december 2015 heeft een grote groep vrijwilligers uit de wijk ’t Hovenhuus aan de zijde van de Hovenierstraat afgekoppeld. In samenwerking met de gemeente Deventer en onder deskundige begeleiding en met groot materieel werden een groot aantal infiltratiekratten ingegraven. In het voorjaar van 2016 is het project afgerond door het aanbrengen van fraaie beplanting onder leiding van Esther Soer.

Begin 2018 is er begonnen met het aanbrengen van een wadi, een mooie speelplek voor kinderen.  Het asfalt van de ‘ringweg’ is grotendeels verwijderd en een groot deel van de wadi werd opgevuld met zand. In maart is er op deze manier  ruim 150 m2 dakoppervlak van ’t Hovenhuus afgekoppeld! Het regenwater zal in het vervolg via een fraaie goot naar de speelwadi afstromen.

Regenwater voor de schooltuin (2017)

Het hemelwater van de gymzaal van de Hovenschool is in 2017 afgekoppeld. Voordeel is dat het regenwater niet alleen in de bodem terechtkomt, maar ook gebruikt kan worden voor de schooltuin.
Aan de zijde van de schooltuin zijn twee grote waterreservoirs (regentonnen) geplaatst met een kraantje waar de kinderen en de schooltuinouders water kunnen tappen voor het sproeien van de plantjes. Het eventuele overtollige water gaat nu nog terug het riool in. Aan de andere zijde is er een wadi aangelegd waar het water rechtstreeks de bodem in kan zakken.

De werkzaamheden zijn uitgevoerd door vrijwilligers van de Worp (nu werkgroep Worp Duurzaam Doen). Het Waterschap Vallei en Veluwe en gemeente Deventer hebben de materiaalkosten voor hun rekening genomen.

De school is blij met dit buurtinitiatief. Het draagt bij aan waterbesparing, kostenbesparing, het verbetert de kwaliteit van het oppervlaktewater en vermindert het risico op wateroverlast. Het met elkaar zorgen voor een beter leefmilieu draagt bij aan bewustwording en samenhang in de wijk. Ook op onze school!

Honderden liters water stromen snel bodem in (2017)

Om te zien of en hoe snel het nieuwe infiltratiesysteem een grote hoeveelheid water kan opnemen, nam de gemeente Deventer in het voorjaar van 2017 de proef op de som: bijna 1.000 liter water uit een tankwagen werd uitgestort in de Bloemstraat op De Worp. Door klimaatverandering vallen vaker hevige piekbuien, het is belangrijk dat straten snel vrij zijn van regenwater.

Oplossing
Het nieuwe infiltratiesysteem bestaat uit permeoblokken, een regenwateroplossing die een straatgoot vervangt. Regenwater dat in de bodem zakt, voorkomt wateroverlast, vult de grondwaterstand aan en stroomt niet naar het riool zodat een zuiveringsinstallatie niet onnodig wordt belast. Om die doelen te bereiken zijn de permeoblokken in april op een parkeerterrein in de Rozenstraat en in de Bloemstraat aangebracht.

Bewonersinitiatief
De proef die ontstond vanuit een bewonersinitiatief, is door samenwerking met de gemeente Deventer en Waterschap Vallei en Veluwe verder gebracht. De bewoners in de Bloemstraat verwijderden in april de straatstenen. Daarna bracht de aannemer de permeoblokken aan.

Leefomgeving
Gemeente Deventer en Waterschap Vallei en Veluwe zijn blij met het bewonersinitiatief. Het draagt bij aan water- en kostenbesparing, het verbetert de kwaliteit van het oppervlaktewater en vermindert het risico op wateroverlast. Daarbij draagt het met elkaar zorgen voor een betere leefomgeving bij aan bewustwording en samenhang in de wijk.

Doe mee!

Ook op de Worp stroomt hemelwater (regen) via de dakgoot en regenpijp rechtstreeks het riool in. Dat is jammer, want hierdoor vermengen schoon en smerig water.

Ons idee
Afkoppelen. Het idee is eenvoudig: de regenpijp afzagen en zorgen dat het regenwater in de bodem kan infiltreren. Zo houden we het hemelwater schoon en vangen dit op eigen terrein op. Overtollig water stroomt alsnog naar het riool. Dit is bewezen eenvoudig, ook in een wijk met smalle straten en relatief kleine tuinen. Het lijkt ons geweldig als we met elkaar de hele Worp kunnen afkoppelen.
Tussen 2015 en nu zijn er meerdere informatiemomenten geweest voor de bewoners. Anno 2023 zijn er inmiddels meer dan 100 huizen afgekoppeld!

Waarom meedoen

  • schoon water blijft schoon
  • het grondwater wordt aangevuld
  • in natte tijden wordt het riool door het afkoppelen van hemelwater minder belast
  • voorkomen van overstort. Door overstorten vervuilt het schone slootwater door afvalwater. Op de Worp zijn meerdere overstorten in de sloot langs de Dahliastraat
  • door hemelwater op te vangen voor eigen gebruik kun je besparen op het gebruik van drinkwater
  • de zuivering hoeft minder hard te werken.

Heeft u zelf uw regenpijp al doorgezaagd, laat het ons dan weten. Als u vragen heeft, mee wilt denken of als u mee wilt doen kunt u contact opnemen via de mail: worpduurzaamdoen@wsvdehoven.nl

Subsidie

Gemeente Deventer heeft een subsidieregeling voor het afkoppelen van regenwater. Wanneer het regenwater op juiste wijze in de bodem gebracht wordt, draagt de gemeente € 8 per m2. De bijdrage is lager wanneer het regenwater direct naar de sloot wordt geleid. Via onderstaande link kunt u subsidie aanvragen bij de gemeente Deventer:

https://www.deventer.nl/loketten/digitaal-loket/afkoppelen-regenwater-subsidie

Informatie

Meer informatie vind je o.a. op de website van Natuur en Milieu (met onder andere een filmpje van Worpbewoners die voorbeelden laten zien van hoe je kunt afkoppelen):
https://www.natuurenmilieuoverijssel.nl/project/regenwaterambassadeurs-deventer/

Ook handig: het handboek ‘Regenwater goed gebruikt’ van de Ulebelt en de flyer van de gemeente Deventer.

Flyer gemeente Deventer

Handboek Ulebelt