Kunstwerk

Kunstwerk

Willem Waanders heeft een legaat aan de gemeente Deventer nagelaten met als doel het geld te besteden aan de verfraaiing van het Worpplantsoen. Vanuit de werkgroep Waanders zijn sinds 2015 al meerdere projecten, naar de ideeën van Worpbewoners, gerealiseerd....